donderdag 17 december 2015

Eigenwijze vlakken | STYLECOOKIE PRINT

In een wereld waar alles al is uitgedacht, waar alles in rechte lijnen loopt zonder grenzen te passeren missen we soms de speelsheid en losheid in het leven. Gaan waar je wilt, zonder dat je geblokkeerd wordt. We moeten leven volgens bepaalde regels, doen zoals de rest van de massa dat doet. We leven in een soort cirkel, waarin vaste patronen ontstaan. Dit kan fijn en handig zijn, maar soms willen we ons losmaken van deze standaards. Als tegenreactie verlangen we naar een leven waarin geen beperkingen zijn. Waar we kunnen gaan en staan waar we willen. Waar we alle vrijheid hebben en onze creativiteit kunnen laten gaan tot het oneindige. Op deze manier voel je je losser en vormen de dingen zich vanzelf. Ook als het gaat om prints. Geen rechte strakke lijnen, maar juist speelsheid en asymmetrie. Allemaal aparte vormen, die uiteindelijk een eenheid zijn, als alles op z’n plek valt.

Linksboven Sarah Hinckley Rechtsboven Issa London Linksonder Muller van Severen Rechtsonder Landon Metz
Boven Kishio Suga Linksonder Imi Knoebel Rechtsonder Kazimir Malevich

Geen opmerkingen: